Fritstående vinkøleskabe - Teca M14 Custom Made

B: 86 x H: 189,3 x D: 53 cm | 4-18 °C | Custom Made
83,995 :-